درباره ما

درباره ما

دکتر محمد رضا شمس

دوره پزشکي عمومي خود را از سال 1372 تا سال 1379در تبريز گذرانده. و دوره تخصصي خود را در دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران اخذ کرده است. او 11سال سابقه کاري در قزوين دارد.متخصص مغز اعصاب ديسک و ستون فقرات است.

آدرس مطب :قزوين خيابان فردوسي شمالي روبروي بيمارستان دهخدا ساختمان ساسان طبقه 2 واحد8

درباره ما